ROUND ROBINS
FRIDAY NOV.16 GAME 1 13:00- JAPAN
vs
AUSTRALIA
GAME 2 15:30- U.S.A.
vs
CHINA
GAME 3 18:00- JAPAN
vs
CHINA
SATURDAY NOV.17 GAME 4 10:00- U.S.A.
vs
AUSTRALIA
GAME 5 12:30- JAPAN
vs
U.S.A.
GAME 6 15:00- CHINA
vs
AUSTRALIA
FINALS
SUNDAY NOV.18 GAME 7 10:30-
AUSTRALIA
vs CHINA
GAME 8 13:00-
JAPAN
vs U.S.A.


‚o‚’‚…‚Œ‚‰‚‚‰‚Ž‚‚’‚‰‚…‚“
  JAPAN USA AUSTRALIA CHINA GAMES RUNS RR
Played Win Lost For AG Rank
JAPAN ™ ›5-2 ›1-0 ›3-2 3 3 0 9 4 1
USA œ2-5 ™ ›5-1 ›4-1 3 2 1 11 7 2
AUSTRALIA œ0-1 œ1-5 ™ ›2-1 3 1 2 3 7 3
CHINA œ2-3 œ1-4 œ1-2 ™ 3 0 3 4 9 4

‚o‚Œ‚‚™-‚n‚†‚†


 

copyright © 2002-2007 Japan Softball Association All rights reserved.